به گزارش بسیج پرس پرس به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با تایید دریافت نامه مشترک فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید می کند همچون گذشته و همیشه ضمن احترام به قوانین فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا،خود را مقید و ملتزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می داند.منبع:مهر