رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۸ مهر) • ولادت شهید غلامعلی پیچک (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۳۸ ه.ش) • ولادت شهید تفحص عباس صابری (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۵۱ ه.ش) • ولادت شهید شهرام زلفی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۵۷ ه.ش) • عملیات شمشیر سوزان (حمله به اوسیراک) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت شهید محمد توسلی قائم مقام سپاه پاوه (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت شهید مرتضی جان‌نثاری (استان اصفهان، شهرستان اصفهان) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید پرویز حبرانی (استان خراسان رضوی، شهرستان قوچان) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید محرم یوسفی (استان آذربایجان شرقی، شهرستان میانه) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید نعمت‌الله رمضان‌پور (استان مازندران، شهرستان نور) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید سیدابراهیم دهقانی (استان سمنان، شهرستان گرمسار، روستای کهن‌آباد) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید ابوالفضل شاه حسینی (استان سمنان، شهرستان گرمسار، روستای فروان) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید علی‌اصغر زراعت‌کار (استان تهران، شهرستان ری) (۱۳۶۳ ه.ش) • شهادت شهید حسن آبشناسان (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۴ ه.ش) • شهادت شهید علی مغنی (استان مازندران، شهرستان بهشهر) (۱۳۶۴ ه.ش) • شهادت شهید محمد خانجانی (استان مازندران، شهرستان نوشهر) (۱۳۶۵ ه.ش) • تصویب نشان حضرت امام خمینی (ره) به عنوان عالی‌ترین نشان دولت جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۸ ه.ش) • روز بزرگداشت مولوی • روز جهانی ناشنوایان