عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حال ارزیابی استبه گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با اشاره به جایگاه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، از ارزیابی عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مجمع خبر داد.

وی نوشت: نظارت راهبردی مجمع برای بهبود جهت گیری‌ها، انطباق بیشتر مصوبات، قوانین و هماهنگی بیشتر اجزای مختلف دولت و مجلس با سیاست‌های کلی و در نهایت ثبات وضعیت اداره کشور و بهبود زندگی مردم صورت می‌گیرد.

متن یادداشت اینستاگرامی محسن رضایی به شرح ذیل است:

از تأسیس هیأت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام سه سال می‌گذرد. این هیأت بر سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها و اقدامات دولت، مجلس و قوه قضائیه از نظرگاه سیاست‌های کلی نظام اعمال نظارت می‌کند.

اکنون در حال ارزیابی عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هستیم و به همین منظور آقایان: بیژن زنگنه، فرهاد دژپسند، مدرس خیابانی، وزرای محترم نفت و اقتصاد، سرپرست محترم وزارت صمت گزارش اقدامات خود را در حوزه‌های مختلف اقتصادی دولت ارائه کرده‌اند.

نظارت راهبردی مجمع برای بهبود جهت گیری‌ها، انطباق بیشتر مصوبات، قوانین و هماهنگی بیشتر اجزای مختلف دولت و مجلس با سیاست‌های کلی و در نهایت ثبات وضعیت اداره کشور و بهبود زندگی مردم صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/۳۴۱