به گزارش بسیج پرس پرس و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، این تفاهم نامه همکاری با هدف تشکیل «شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران» به امضای کمال مرادی دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و افشین ملایی رئیس فدراسیون ورزش های همگانی رسید.

گفتنی است، «ایجاد سیستم مدیریتی سلامت پایدار مبتنی بر فعالیت بدنی در شهرهای کشور»،‌ «ساماندهی شبکه  پویا اقدامات بهزیستی شهر فعال و تسهیم دانش»، «اقدامات و تجارت فعالیت بدنی در زندگی شهری»، از دیگر اهداف این تفاهم نامه همکاری است.منبع:مهر