به گزارش بسیج پرس پرس، عبدالکاظم طالقانی امروز چهارشنبه پس از اتفاقات اخیر گفت: اعضای هیات رئیسه به طور کامل  در روند انتخاب سرمربی و گزینش مباحث فنی  مارک ویلموتس بوده و رییس وقت فدراسیون در همان زمان گزارش های مختلف و کاملی  را به اعضا درباره روند مذاکرات با کلیه گزینه ها و در نهایت مارک ویلموتس ارائه داد.

وی به بخش ارتباط با رسانه های فدراسیون فوتبال گفت:بحث مربوط به موارد حقوقی من و سایر اعضا ورودی نداشتیم. همانطور که گفتم روند مربوط به گزینش فنی و در نهایت انتخاب مورد تایید هیات رییسه بود.



منبع:مهر