به گزارش بسیج پرس از اردبیل ، طرح « هرمحله یک حسینیه » در محله شهید محبت خواجه نصیری شهرستان خلخال اجرا شد

عکاس احسان قلی پور