به گزارش گروه فرهنگ و هنر بسیج پرس به نقل از بسیج پرس پرس به نقل از دفاع پرس؛؛، با پیگیری‌های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد تصویب نامه هیات وزیران، به منظور توسعه عدالت فرهنگی، انسجام بخشی، ساماندهی فعالیت ها و اقدامات و ایجاد هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی فعال در روستا، طرح ساماندهی و ارتقاء خدمات فرهنگی به روستاهای کشور توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه؛ تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند اعتبارات مورد نیاز برای اجرای فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی در حوزه توسعه روستاها را در چارچوب اعتبارات سالیانه خود به همراه برش روستایی فعالیت‌ها در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند. این اقدام باید به گونه ای باشد که امکان گزارش گیری مالی و عملیاتی آن فراهم شده باشد.

همچنین در این تصویب‌نامه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مکلف شد با نظارت و ارزیابی اقدامات فرهنگی در روستاها، گزارش های فصلی و سالانه دستگاه‌های ذیربط را تهیه و به معاون اول رییس جمهور ارائه کند.

در همین زمینه معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: از حدود دو سال قبل ضمن بررسی و پژوهش‌های لازم، جلسات متعدد کارشناسی در زمینه ساماندهی و ارتقاء خدمات فرهنگی به روستائیان به انجام رسید که در این جلسات ضوابط لازم برای توسعه عدالت فرهنگی، انسجام بخشی و ساماندهی فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی در حوزه روستا احصا شد.

منوچهر رزمجو افزود: یکی از موانع توسعه عدالت فرهنگی به خصوص در روستاها فقدان اعتبار مشخص در لوایح بودجه سالیانه دستگاه‌های ذیربط و همچنین عدم وجود برش روستایی در برنامه‌های عملیاتی این دستگاه‌ها بود که این موضوع با تصویب طرح ساماندهی و ارتقاء خدمات فرهنگی به روستاهای کشور و نظارت معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مرتفع خواهد شد.

وی اضافه کرد: یکی از امتیازات اصلی این طرح الزام معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست کشور به انجام پژوهش کاربردی به منظور سنجش اثربخشی اجرای فعالیت های فرهنگی در روستاها حداقل هر دو سال یک بار است که این امر می‌تواند باعث پویایی و نتیجه بخش بودن اقدامات فرهنگی در روستاها شود.

هیات وزیران در جلسه یکشنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹ طرح ساماندهی و ارتقای خدمات فرهنگی به جامعه روستایی کشور را به منظور توجه هر چه بیشتر به توزیع عادلانه بودجه بخش فرهنگ در روستاها در مقایسه با شهرها و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم روستاییان در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی، به تصویب رساند.

انتهای پیام/ ۱۲۱