به گزارش خبرگزاری بسیج پرس روزنامه رکورد پرتغال امروز هم در یکی از خبرهای خود به سرنوشت مهدی طارمی پرداخته و طی آن عنوان کرده که این بازیکن مد نظر سرمربی تیم فوتبال پورتو قرار دارد.

در این خبر آمده است که ابوباکار و سوارز و زی لویس گزینه های پورتو هستند ولی جذب طارمی اولویت است. تونی مارتینز هم یکی از اهداف است.منبع:مهر