به گزارش بسیج پرس پرس به نقل از بورس تهران، با مجوز شورای عالی بورس، ضریب تعدیل اعتباری کارگزاران تا ۵۰ درصد افزایش یافت. این رقم، هم اکنون ۲۰ درصد است.

براساس این مصوبه، سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است تا در صورت لزوم نسبت به افزایش ضریب اعتباری کارگزاران تا ۵۰ درصد اقدام کند.

همچنین همه صندوق‌های سرمایه گذاری مجاز به خرید سهام عدالت هستندمنبع:مهر