ضرورت میانجیگری ایران در حل اختلافات بغداد - اربیلبه گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، محمدجواد ظریف وزیر خارجە ایران که صبح امروز در رأس هیئتی دیپلماتیک وارد بغداد پایتخت عراق شد، بعد از دیدار‌های جداگانە با مقامات بغداد برای گفت‌وگو با مسئولان اقلیم کردستان عراق به اربیل می‌رود.

«جلال محمد امین» نمایندە و رئیس فراکسیون حقوق پارلمان کردستان در مورد سفر وزیر خارجە ایران به بغداد و اقلیم کردستان عراق گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید:

جلال محمد امین در مورد نقش و جایگاه ایران در حفظ امنیت منطقه و اهمیت تقویت روابط ایران و عراق در این برهه زمانی حساس، اظهار داشت: شکی در آن نیست که ایران از جملە کشور‌های بسیار مهم منطقە است و سفر وزیر خارجە ایران به عراق در این برهە زمانی، تأثیر بسیار مثبت و خوبی بر پیشبرد روابط دو کشور دارد.

وی افزود: ایران و عراق دو کشور همسایه با نقاط مشترک بسیار زیاد در زمینە‌های مختلف و گستردە هستند و نقش و تأثیرگذاری ایران بر عراق در گذشتە و اکنون نیز اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل ارتباطات مستحکم و بر پایە دوستی، تأمل و همکاری همە جانبە می‌تواند تضمین کنندە امنیت، رشد اقتصادی و توسعە فرهنگی و سیاسی دو کشور و قدرت‌گیری بیشتر آن‌ها در منطقە باشد.

این نمایندە کُرد گفت: امیدواریم سفر وزیر خارجە ایران و دیدار و گفت‌وگو‌های وی به عنوان نمایندە جمهوری اسلامی ایران با مسئولان بغداد، سبب خیر و برکت بیشتر شود و برای استقرار امنیت پایدار در کشور عراق کارساز باشد.

جلال محمد امین همچنین در مورد نقش میانجیگری ایران برای حل اختلافات چندین ساله اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق و مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر اربیل است، اظهار داشت: روابط میان کُرد‌های عراق و ایران پیشینە تاریخی خوبی دارد. ارتباط کُرد‌ها با ایران حسنە، استراتژیک و در راستای تأمین منافع دو طرف بودە است. ایران می‌تواند نقش بسزایی در حل اختلافات میان اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی بغداد ایفا کند.

وی گفت: امیدواریم وزیر خارجە ایران در این شرایط حساس که اختلافات و مشکلات میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بیشتر شدە است و مردم اقلیم کردستان در تنگنا هستند نقش میانجی بر عهدە بگیرد، زیرا ارتباط کُرد‌ها و دیگر اقوام عراق با ایران بسیار خوب است. نقش آفرینی تهران می‌تواند مثبت باشد. 

منبع: مهر

انتهای پیام/ ۳۴۱