سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع «اهمیت نزول قرآن» و لزوم به کاربردن دستورات آن در زندگی در ادامه قابل مشاهده است.