به گزارش بسیج پرس پرس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این زمین‌ها حدود ۳۰ سال پیش با موافقت یکی از معاونان وقت وزیر جهاد کشاورزی به ۴۵ نفر از قضات وقت واگذار شد اما یکسال پس از واگذاری، شعبه ۱۷ دادگاه عمومی وقت گرگان واگذاری این زمین‌ها را غیرقانونی اعلام کرد.

هادی هاشمیان افزود: پس از رأی دادگاه عمومی گرگان، پرونده با اعتراض وکیل قضات به شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر مازندران ارجاع شد که این دادگاه رأی به نفع کارکنان قضائی صادر کرد.

هاشمیان ادامه داد: در ادامه فرایند حقوقی پرونده، رئیس قوه قضائیه در راستای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، رأی صادر شده را غیرشرعی اعلام کرد و پرونده برای بررسی دوباره به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شد.

هاشمیان ادامه داد: دیوان عالی کشور پس از بررسی، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندارن را نقض کرد و به بازگرداندن این زمین‌ها به منابع طبیعی رأی داد.

وی افزود: رأی دیوان عالی قطعی است و پرونده برای ابلاغ به طرفین پرونده به دادگستری گرگان فرستاده شده است به این ترتیب پس از سه دهه، پرونده این زمین ۲ هکتاری برای همیشه بسته شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: همه کارکنان قضائی که در این پرونده ذی نفع هستند، سالهاست بازنشسته شده‌اند.منبع:مهر