به گزارش خبرگزاری بسیج پرس سایت «کوره» در تازه‌ترین خبر خود در ارتباط با پرونده شکایت باشگاه النصر عربستان از پرسپولیس ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت: «مطلع شدیم کنفدراسیون آسیا نامه‌ای به باشگاه پرسپولیس در ارتباط با شکایت النصر ارسال کرده است».

یک منبع آگاه در کمیته انضباطی و اخلاق کنفدراسیون فوتبال آسیا به سایت کوره گفت: «اعتراض باشگاه النصر پس از بازی با پرسپولیس مورد توجه قرار گرفت و تمام موارد ارسالی در این  بررسی شد. شکایت النصر از پرسپولیس قانونی است و هر تیمی در صورت داشتن مدارک و شواهد، حق شکایت دارد اما تصمیم نهایی با AFC است».

این منبع ادامه داد: «ما نامه‌ای به باشگاه پرسپولیس ارسال کردیم تا موضع خود را درباره این شکایت روشن کند و این یک امر عادی است. مهلت دریافت نظرات پرسپولیس و توضیحات آن نباید بیش از ۴۸ ساعت باشد».

سایت کوره در ادامه خبر خود نوشت: «النصری‌ها معتقدند که حق شکایت دارند؛ با وجود آنکه آنها خیلی امیدوار به پیروزی در این پرونده و گرفتن پاسخ مثبت نیستند اما طبق قوانین عمل می‌کنند».منبع:مهر