چهل‌سالگی سرو/

شهید «کریم رمضانی» فرزند «حسن» اول بهمن ۱۳۳۷ در شهرستان «ماسال» به دنیا آمد و در چهارم مهر ۱۳۸۳ در بیمارستان «بقیه الله» تهران بر اثر عوارض ناشی از مجروحیت به شهادت رسید.