شهید «علی‌محمد اسدی تیرتاشی» فرزند «محمدعلی» پانزدهم مهر ۱۳۴۲ در شهرستان گلوگاه به دنیا آمد و در سوم اردیبهشت ۱۳۶۶ در بانه به شهادت رسید.