شهید «علی‌اکبر آب‌آزری» دهم خرداد ۱۳۴۶ در شهرستان یزد به دنیا آمد و سرانجام دهم فروردین ۱۳۶۷ در شاخ شمیران به شهادت رسید. پیکرش مدت‌ها در منطقه به جای ماند تا هفدم بهمن ۱۳۷۵ پس از تفحص در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.