چهل‌سالگی سرو/

شهید «سیدحسن ابراهیمیان» فرزند «عبدالمجید» یکم دی ۱۳۴۶ در بابل به دنیا آمد و در نهم مهر ۱۳۶۲ در مریوان به شهادت رسید.