چهل‌سالگی سرو/

شهید «رضا عبداللهی» فرزند «ابراهیم» پانزدهم مهر در نکا به دنیا آمد و دوازدهم شهریور ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی حاج عمران به شهادت رسید.