به گزارش خبرگزاری بسیج پرس وزارت راه و شهرسازی به منظور تسریع در عملیات اجرایی فرآیند تأمین مالی تکمیل پروژه آزادراه اصفهانشیراز توسط شرکت عمران شهر جدید صدرا، پیشنهاد اصلاح مصوبه مربوط را جهت بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارائه کرده است.

طبق مصوبه قبلی هیئت دولت در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۸۹، ۵۰ درصد از هزینه احداث آزادراه اصفهانشیراز به عهده دولت و ۵۰ درصد مابقی بر عهده طرف مشارکت کننده است.

در پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی که کمیسیون امور زیربنایی دولت آن را به تصویب رساند، قرار است ۱۰ درصد از تأمین مالی بخش خصوصی مشارکت کننده در این پروژه را شرکت عمران شهر جدید صدرا (از شرکت‌های تابعه شرکت عمران شهرهای جدید) و ۴۰ درصد دیگر را قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) (هر دو از محل منابع داخلی خود) بر عهده بگیرد.

بازگشت منابع این سرمایه گذاری قرار است از محل بهره برداری از آزادراه به نسبت سهم مشارکت کنندگان (شرکت عمران شهر جدید صدرا واقع در ۱۵ کیلومتری شمال غرب شیراز و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)) صورت گیرد.منبع:مهر