نحوه پذیرش سپاه تهران

به گزارش بسیج پرس؛انجام خدمت سربازی یا همان پذیرش سربازی در سپاه تهران مقداری با شرایط اخذ امریه سربازی متفاوت است. زیرا پذیرش سرباز در سپاه تهران برای انجام خدمت سربازی زیر نظر نیروهای مسلح تهران است که خدمت آن ۲۴ ماه از اول آذرماه سال ۹۹ می باشد.

برای پذیرش خدمت سربازی در سپاه تهران مدرک خاصی مورد نیاز نمی باشد و مشمولین باید عضو بسیج آن هم به صورت فعال در تهران باشند و همچنین داشتن گواهینامه دوره تکمیلی بسیج دارای نمره مثبت می باشد. یعنی اگر فردی در تهران دوره تکمیلی بسیج را طی کرده باشد از امتیاز مثبتی بهره مند خواهد شد.

شرایط پذیرش در سپاه تهران

اما باید گفت برای پذیرش سپاه تهران دارا بودن گواهینامه دوره تکمیلی بسیج هرگز الزامی نمی باشد و می توان گفت در تهران اختیاری است اما این را باید گفت که داشتن برگه تکمیلی باعث عدم حضور در دوره آموزشی و امتیاز کسری خدمت در تهران به همراه خواهد داشت.

اما به دلیل بالا بودن متقاضی خدمت در سپاه تهران بزرگ، نیروی انسانی وظیقه یکی از شروط خود را دارا بودن برگه دوره تکمیلی بسیج تهران می دانند اما به جرأت می توان گفت که برای پذیرش سپاه تهران این کار اختیاری است اما کسری خدمت دارد . این کسری خدمت البته جدا از کسری خدمت بسیج فعال تهران می باشد و به مجموع کسری خدمت ها اضافه خواهد شد.

اما این احتمال می رود که اگر مشمولی دارای برگه تکمیلی بسیج باشد شرایط بهتری برای پذیرش سپاه تهران و یا استخدام در سپاه تهران خواهند داشت و ممکن است با درصد بیشتری بتوان گفت که پذیرش سپاه تهران خواهد شد. ولی با توجه به اینکه در حال حاضر انجام دوره های تکمیلی بسیج تهران نسبت به سال های گذشته کم شده است

تاریخ و زمان پذیرش سپاه تهران

تاریخ پذیرش سپاه تهران در سال ۹۹ و ۱۴۰۰همانند دیگر نیروهای مسلح می باشد زیرا برنامه اعلامی اعزام به خدمت سربازان مربوط به نظام وظیفه می باشد و فراخوان هر دوره از سوی سازمان نظام وظیفه ناجا تهران اعلام می شود و افراد با توجه به مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ تهران می توانند برگ سفید یا همان برگ معرفی به مراکز آموزش را دریافت کنند که در داخل آن برگه محل و نیروی خدمتی آنان مشخص خواهد شد و چنانچه پذیرش سپاه تهران شده باشند نیز در داخل آن برگه مشخص خواهد شد.

برای پذیرش سپاه تهران مشمولین عزیز می توانند بعد از ارسال دفترچه خدمت سربازی و گرفتن برگ سبز اعزام به خدمتشان با مراجعه به دفاتر منابع نیروی انسانی سپاه وتیپ ها یا نواحی مقاومت بسیج نسبت به درخواست پذیرش سرباز وظیفه سپاه تهران اقدام نمایند تا خدمت سربازی خود را در سپاه بگذرانند.

مراجعه به نواحی بسیج منطقه هیچ گونه تضمینی برای پذیرش در سپاه تهران بزرگ نخواهد بود.

متقاضیان خدمت در نواحی مقاومت بسیج تهران نزدیک محل سکونت خود می توانند با مراجعه به معاونت نیروی انسانی کادر ناحیه مقاومت بسیج تهران و تکمیل فرم پذیرش و پس از تایید فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تهران با در دست داشتن مدارک :برگه پذیرش ،برگه اعزام به خدمت ،گواهی عضویت بسیج تهران و… دوماه قبل از تاریخ اعزام به منابع نیروی انسانی وظیفه سپاه تهران مراجعه نمایند و در صورت داشتن شرایط اولیه و تکمیل نشده سهمیه آن دوره در تهران ، به پذیرش سپاه در بیایند. نحوه پذیرش سرباز در ارتش در شهر تهران نیز به همین صورت می باشد.

مدارک لازم برای پذیرش یا استخدام در سپاه تهران

در پایان به مراحل گرفتن پذیرش و یا استخدام در سپاه تهران اشاره می کنیم

ابتدا دفترچه خود را جهت سربازی پست کنید.

پس از آنکه دفترچه را پست کردید پس از چند روز برگ سبز پذیرش در تهران برای شما آماده است و حالا می توانید با در دست داشتن مدارکی که در پایین آورده شده است به مراکز سپاه تهران مراجعه کرده و در صورت داشتن سهمیه جذب اقدامات اولیه پذیرش شما در سپاه تهران صورت گرفته و مدارک ذیل را از نامبرده درخواست می نمایند:

الف) اصل و کپی برگه اعزام

ب) کپی شناسنامه و کارت ملی

ج) اصل و کپی کارت بسیج فعال یا عادی تهران

د) اصل و کپی کارت دوره تکمیلی در بسیج تهران

ه)سابقه بسیج در تهران

براساس اعلام پلیس+۱۰، افرادی که پیش از ورود به غیبت با بسیج تهران همکاری کرده‌ اند، برای مدت عضویت آنان، کسر خدمت سربازی در سپاه تهران محاسبه می‌ شود، ولی برای آن دسته از افرادی که در زمان غیبتشان عضو بسیج فعال تهران بوده اند کسر خدمت به آن ها تعلق نخواهد گرفت.