به گزارش بسیج پرس پرس سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و همدستانش صبح امروز برگزار شد.

این خبر تکمیل می شود…منبع:مهر