به گزارش بسیج پرس پرس سومین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی از مدیران متخلف سابق بانک مرکزی به ریاست قاضی مسعودی مقام در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی آغاز شد.منبع:مهر