به گزارش خبرگزاری بسیج پرس وضعیت مجید حسینی مدافع ایرانی تیم فوتبال ترابوزان اسپور ترکیه هنوز مشخص نیست.

از یک سو سرمربی ترابوزان اعلام کرده به این بازیکن برای فصل بعد نیازی ندارد و از سوی دیگر باشگاه سمپدوریا ایتالیا به شدت پیگیر جذب حسینی است ولی تا امروز اتفاقی در انتقال او رسمی و نهایی نشده است.

سایت توتومرکاتو ایتالیا شب گذشته از تداوم پیگیری باشگاه سمپدوریا برای جذب حسینی خبر داد و نوشت: «مجید حسینی آخرین بازیکنی است که سمپدوریا روی آن تمرکز کرده است تا لیست کلودیو رانیری سرمربی سمپدوریا را تقویت کند: حسینی می تواند ترکیه را ترک کند. این بازیکن در باشگاه استقلال رشد کرد و از سال ۲۰۱۸ پیراهن تیم ترابوزان اسپور را پوشید.»منبع:مهر