به گزارش خبرگزاری بسیج پرس سرهنگ جلیل موقوفه‌ای سرپرست پلیس پیشگیری پایتخت شد. او پیش تر جانشین رئیس پلیس پیشگیری پایتخت بود.

بر اساس این خبر، پیش از این سردار کیوان ظهیری رئیس پلیس پیشگیری پایتخت بود که اکنون با حکم سردار حسین اشتری فرمانده ناجا، او رئیس پلیس غرب تهران شد.

پیش از ظهر امروز در مراسمی سرهنگ موقوفه‌ای به سمت سرپرست پلیس پیشگیری پایتخت تکریم و معارفه شد.منبع:مهر