به گزارش خبرگزاری بسیج پرس همزمان با نخستین روز از هفته ناجا سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از خبرگزاری مهر بازدید کرد.

سردار مقیمی با حضور در این رسانه به سوالات مختلف خبرنگاران پاسخ داد که به زودی منتشر می‌شود.منبع:مهر