[ad_1]


با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران؛ سردار “حسن حسن زاده” به سمت فرماندهی سپاه تهران بزرگ منصوب شد.

[ad_2]