سخنرانی تلویزیونی رهبر انقلاب در سالگرد رحلت امام خمینی(ره)منبع:مهر