به گزارش خبرگزاری بسیج پرس، بر اساس اعلام فرودگاه امام خمینی، هواپیمای ماهان که قرار بود ۱:۳۰ بامداد امروز در این فرودگاه به زمین بنشیند، با تأخیر و ساعت ۳:۱۰ بامداد در فرودگاه مقصد لندینگ خواهد داشت.منبع:مهر