رویکرد رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمامداری کشور «نگاه به آینده» است/ خط سیاسی اندیشکده‌ها به احزاب باید مشخص شودبه گزارش گروه سایر رسانه‌های بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگویی در مورد زیست بوم اندیشکده‌های کشور، اظهار داشت: مهمترین دغدغه ما «افزایش نقش نخبگان در اداره امور کشور» است. پایه‌های نظام های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور مبهم و دارای اشکال است؛ به همین دلیل کار اندیشکده ها پیش از پرداختن به مسائل در نظام حکمرانی موجود، تعمق در مبانی جهت تحول در نظام حکمرانی است.

وی افزود: ترسیم مسیر حل مسئله در کشور، حرکت در مسیرِ «مبانی»، «مدل»، «برنامه»، «قانون» و «اجرا» است. تخطی از این مسیر شاید به حل مسئله در «موضوع» منجر شود اما چون پایه‌های فکری دارای تزلزل است، همین امر به «مسئله» ای در آینده تبدیل خواهد شد.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی رویکرد رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمامداری کشور را «نگاه به آینده» دانست و تصریح کرد: در حالی که رویکرد مسئولین نظام «نگاه به گذشته» است اما مسائل امروز ما، نتیجه تدابیر خیرخواهانه برای مسائل دیروز است و تفاوت امام خامنه ای، درک این نکته است، در حالی که مسئولین بر گذشته و نقایص آن تمرکز دارند و مادامی که این فاصله وجود دارد، کشور به نقطه مطلوب نخواهد رسید چرا که نظام فکری و نظام برنامه ریزی کنونی کشور بر مبنای نقاط مطلوبی است که در گذشته تعریف شده، نه نقاط مطلوب آینده.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه ترسیم زیست بوم اندیشکده ها با تفکیک مکاتب فکری متعدد موجود در این فضا مربوط بود، تصریح کرد: خط و ربط فکری، سیاسی و اندیشگی اندیشکده ها به احزاب و جریانات فکری و سیاسی داخلی باید مشخص و واضح باشد تا هر جریان و حزبی برای مسائل خود به اندیشکده های متناسب با منظومه فکری خود رجوع کند و در واقع ابهام در ریشه‌های فکری اندیشکده ها را نقد کرد، بر همین اساس طبقه بندی اندیشکده ها بر اساس «مبانی» یک مسئله‌ای اساسی است.

وی با بیان اینکه سناریوسازی اندیشکده ها بر اساس زمینه است، اظهار داشت: این زمینه گستره‌ای شامل بسترهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تاریخی و جغرافیاییِ جامعه است. اکنون سناریوسازی‌های متعددی که در اندیشکده ها صورت می‌گیرد، دچار انقطاع از زمینه و زمانه است و همین موجب شده که مهمترین کار نخبگانی و اندیشکده ای کشور، یعنی مسکن مهر، در زمین عمل، با نتایج ناکامی در حوزه‌های تأمین مالی، جانمایی و … مواجه شود بنابراین اهمیت شاخص سازی جهت سنجش سناریوها در حوزه «آرمان و هدف»، «عمل و اجرا» و «پیامدها» ضروری است.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی به نقد ترکیب اعضای اندیشکده ها پرداخت و گفت: ترکیب ایده آل شامل «جوانان آکادمیک» و «باتجربه های اجرایی» است و این ترکیب را برای احتراز از غفلت از نگاه جامع اجرایی ضروری است.

قاضی زاده هاشمی گفت: جوان گرایی کنونی در اندیشکده ها، باعث کاهش اطمینان بخشی در بدنه اجرایی حاکمیت می‌شود و به مشاور و ناقدی که به تمامی سطوح الزامات اجرایی واقف است، نیاز داریم.

وی در پایان بر اهمیت و ضرورت نظام ارزیابی و ارزشیابی اندیشکده ها تاکید کرد و گفت: ایجاد و تداوم نظام ارزیابی اندیشکده ها عاملی مهم در رفتارسازی در اندیشکده ها جهت حل مسائل اساسی کشور است.

منبع: مهر

انتهای پیام/ ۳۴۱