روزشمار دفاع مقدس (۲۱ مهر)رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۲۱ مهر)

• تصویب لایحه کاپیتولاسیون توسط مجلس شورای ملی (۱۳۴۳ ه.ش)

• شهادت شهید محمد نراقی‌پور (استان لرستان، شهرستان بروجرد) (۱۳۵۸ ه.ش)

• شهادت خلبان شهید حمیدرضا سهیلیان (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید علی محدث (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید عباس سلیمانی درباغی (استان اصفهان، شهرستان اردستان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید اسدالله احمدی گودرزی (استان لرستان، شهرستان بروجرد) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید حسن سیاحی (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید مسلم میرطیبی (استان مرکزی، شهرستان اراک) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید محمدعلی تاراسی (استان مازندران، شهرستان نکا) (۱۳۶۰ ه.ش)

• شهادت شهید علی ایزدی (استان اصفهان، شهرستان نجف آباد) (۱۳۶۱ ه.ش)

• شهادت شهید امرالله طاهری (استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد) (۱۳۶۱ ه.ش)

• شهادت شهید بختیار خزائی (استان لرستان، شهرستان نهاوند) (۱۳۶۱ ه.ش)

• شهادت شهید بختیار خزائی (استان همدان، شهرستان نهاوند) (۱۳۶۱ ه.ش)

• شهادت شهید ذبیح‌الله عاصی‌زاده (استان یزد، شهرستان اردکان) (۱۳۶۲ ه.ش)

• شهادت شهید سیدحسن جلمبادانی (استان خراسان رضوی، شهرستان سبزوار) (۱۳۶۲ ه.ش)

• شهادت شهید محمدحسن بادینلو (استان مرکزی، شهرستان اراک) (۱۳۶۲ ه.ش)

• شهادت شهید محمود محمدی شهمیری (استان مازندران، شهرستان نکا) (۱۳۶۲ ه.ش)

• شهادت شهید علی شاکری ورکی (استان مازندران، شهرستان ساری) (۱۳۶۳ ه.ش)

• شهادت شهید محمدسعید بوربوررنجبر (استان تهران) (۱۳۶۳ ه.ش)

• شهادت شهید قربانعلی بیدهندی (استان اصفهان، شهرستان شاهین‌شهر، شهر وزوان) (۱۳۶۳ ه.ش)

• شهادت شهید زین العابدین خوبیاری خرکی (استان فارس، شهرستان شیراز) (۱۳۶۳ ه.ش)

• ولادت شهید علی کنگرانی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۴ ه.ش)

• شهادت شهید عین‌الله عزتی (استان مازندران، شهرستان ساری) (۱۳۶۵ ه.ش)

• شهادت شهید اکبر جلالیان (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۶ ه.ش)

• ولادت شهید مدافع حرم بابک نوری هریس (استان گیلان، شهرستان رشت) (۱۳۷۱ ه.ش)