به گزارش بسیج پرس پرس، دادگستری تهران، از برخورد قانونی سریع با متخلفین عدم رعایت مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داد.

محمدرضا مرادی حقگو سرپرست معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران گفت: سرپرستان و مدیران واحدهای قضایی و ستادی در مورد نحوه، چگونگی و ترتیبات اجرایی مصوبات ستاد ملی کرونا در خصوص کارکنانی که شیوه نامه‌های مذکور را رعایت نمی‌کنند؛ متخلفان را به این معاونت معرفی نمایند.

وی متذکر شد: شایسته است جهت طی تشریفات قانونی، مفاد بخشنامه و شیوه نامه‌های بهداشتی به نحو مقتضی به اطلاع کلیه کارکنان اداری رسانده شود.منبع:مهر