رزمایش تاکتیکی ذوالفقار در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد | خبرگزاری بسیج پرس