توسط معاونت سلامت و دفاع زیستی ناحیه مالک اشتر انجام شد؛

به همت معاونت سلامت و دفاع زیستی ناحیه مالک اشتر، ایستگاه سلامت و اهدای خون بصورت رایگان راه اندازی شد.

به گزارش بسیج پرس از سپاه تهران بزرگ، به همت معاونت سلامت و دفاع زیستی ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر، ایستگاه سلامت و اهدای خون بصورت رایگان به منظور خدمت رسانی به مردم راه اندازی شد.