سرهنگ بهزاد هادی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر اظهار کرد: شهروندان بسیاری با سامانه ۱۹۷ پلیس تهران تماس گرفتند و از اقدام ماموری که چند وقت پیش در مترو اقدام به امر به معروف کرده بود، تشکر کردند.

وی افزود: شهروندان در تماس‌های متعدد با پلیس مراتب تقدیر و تشکر خودشان را از رفتار و عملکرد این مأمور اعلام کردند.

رئیس بازرسی پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در یک سال گذشته بیشترین تماس با سامانه ۱۹۷ در مورد تقدیر و تشکر، از این مأمور بوده است.

بر اساس این خبر، چندی پیش یکی از مأموران پلیس متروی تهران به یکی از مسافران خانم که حجاب مناسبی نداشته است تذکر می‌دهد که خانم سعی در مخالفت دارد اما این مأمور با سعه صدر سعی می‌کند این خانم را به معروف دعوت کند.

فیلم این امر به معروف چند ساعت بعد در فضای مجازی منتشر و با بازخورد خوبی از مردم مواجه می‌شود.منبع:مهر