به گزارش خبرگزاری بسیج پرس محمد باقر نوبخت صبح پنجشنبه در حاشیه آغاز عملیات ریل گذاری راه آهن رشت- کاسپین- انزلی با اشاره به اینکه توسعه حم ل و نقل ریلی یکی از اولویت‌های دولت است، اظهار کرد: امروز شاهد تبدیل اکثر نقاط کشور به کارگاه عمرانی در راستای اجرای پروژه‌های ریلی هستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه توجه به توسعه ریلی حمل و نقل بار در نقاط مختلف کشور را راحت، ارزان و آسان می‌کند، گفت: اجرای و اتصال راه آهن رشت به کاسپین- انزلی سبب اتصال خلیج فارس به خزر خواهد شد و زمینه انتقال بار را مهیا می‌کند.

معاون رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها مختلف در سطح کشور در سایه تحریم و فشار دشمنان، افزود: امروز ایران به یک کارگاه بزرگ تولیدی و توسعه‌ای تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال توقف چرخه توسعه‌ای کشور بوده و هست، گفت: وجود اتحاد میان ملت ایران سبب شده که آنها به اهداف خود در این زمینه نرسیده و ایران همچنان در مسیر توسعه حرکت می‌کند.منبع:مهر