به گزارش بسیج پرس پرس، باشگاه سپاهان خبر داد محمود کریمی بازیکن پیشین این تیم بعد از جلسه با محرم نویدکیا سرمربی زردپوشان به عنوان مربی سپاهان و دستیار نویدکیا انتخاب شده است.

محمود کریمی از سال ۱۳۷۹ تا  ۱۳۸۸ سابقه حضور در خط حمله سپاهان را دارد و در  مقاطعی نیز دستیار سرمربیان سپاهان بوده است.منبع:مهر