[ad_1]

به گزارش بسیج پرس پرس به نقل از مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش، در ذیل برنامه ششم توسعه و راستای حضور موثر آموزش و پرورش در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی برای مصون‌سازی و کاهش آسیب‌های اجتماعی و برنامه بسته اجرایی تحولی ارتقای مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان، دستورالعمل کانون یاریگران زندگی از بسته‌های تحولی سند تحول بنیادین به استان‌ها ابلاغ شد.

هماهنگی در اجرای طرح، عدم ایجاد تعهدات مازاد بر منابع مالی، ارائه گزارش‌های منظم از اجرای طرح و … از جمله موارد مندرج در این دستورالعمل است.

گسترش نرخ پوشش کانون یاریگران زندگی تا ۳۰ هزار مدرسه، ارتقا کیفیت برنامه، هویت بخشی و شبکه سازی و حمایت جویی، اجرا و مستندسازی طرح از جمله اهداف کانون یاریگران زندگی است.

ظرفیت‌سازی، فعالیت‌های رشد مدار، فعالیت‌های جامعه محور از مراحل سه گانه اجرای این طرح است.

[ad_2]

منبع:مهر