به گزارش بسیج پرس پرس، حجت اله مهدیان در جلسه بررسی عملکرد استان‌ها در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، رعایت کمیت و کیفیت در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری را از اصول اساسی بانک توسعه تعاون دانست.

وی با تاکید بر این نکته که بانک عامل حوزه تعاون تنها بانک عامل در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری بوده که موفق به دریافت مرحله پنجم از بودجه تخصیصی از سوی صندوق توسعه ملی شده است، گفت: با احتساب ۱,۵۰۰ میلیارد تومان بودجه تکلیفی در مرحله پنجم، جمع پرداختی از سوی این بانک تا پایان سال جاری در این طرح به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

گفتنی است بر اساس آمار، درمجموع تا پایان تیرماه بر اساس سهمیه ابلاغی در ۴ مرحله پیشین طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری، ۲۹۶۹۶ هزار طرح به بانک توسعه تعاون معرفی‌شده است که از این تعداد ۲۴.۵۸۰ طرح مجموعاً به مبلغ ۵۵۲.۲۲ میلیارد ریال از بانک تسهیلات دریافت نموده‌اند که این تسهیلات، تاکنون منجر به ایجاد بیش از ۴۷۷۰۰ شغل جدید شده است. در این میان بیشترین سهم از طرح‌های پرداختی با سهم حدودی ۴۵ درصد تحقق در طرح، به بخش کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص‌یافته و پس‌ازآن طرح‌های رسته صنایع و معادن کوچک با ۲۴ درصد، بیشترین سهم از تسهیلات دریافتی را به خود اختصاص داده‌اند.

آمار تسهیلات پرداختی در طرح توسعه اشتغال روستایی تائید می‌کند که بانک توسعه تعاون تاکنون ۹۹ درصد از اعتبار دستگاه‌های اجرایی خود را پرداخت‌نموده است که بر این اساس درمجموع ۸۹ درصد از کل اعتبار ابلاغ‌شده بانک توسعه تعاون به مبلغ ۲۴.۷۶۰ میلیارد ریال جذب‌شده و از این میزان، مبلغ ۲۲.۰۵۷ میلیارد ریال تا پایان تیرماه به طرح‌های مصوب پرداخت‌شده است.منبع:مهر