به گزارش بسیج پرس پرس، حسن ملکی به پیشنهاد سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در ابلاغی، بدیعی را به عنوان دبیر پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد منصوب کرد. بدیعی که از سال ۱۳۹۲ معاون مدیرکل و قائم مقام دفتر انتشارات و فناوری آموزشی بوده، پیش از این نیز چندین دوره دبیری جشنواره فیلم رشد را بر عهده داشته است.

در بخشی از این ابلاغیه آمده است: شکی نیست که جشنواره بین‌المللی فیلم رشد به عنوان دیرپاترین جشنواره فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی در جهان، یک رویداد غرورانگیز بین‌المللی در نظام تعلیم تربیت جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند با آموزش، حفظ و انتقال دانش از طریق فیلم در بهبود فرایند یاددهی-یادگیری و تکمیل بسته‌های آموزشی مدارس، نقشی تأثیرگذار و مهم در روند اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش داشته باشد.

همچنین در بخش دیگر ابلاغیه عنوان شده است: شناسایی، جذب و معرفی جدیدترین تولیدات علمی، آموزشی و تربیتی در قالب رسانه‌ای قدرتمند به نام فیلم، از جمله مأموریت‌های مهم این جشنواره برای ایجاد تنوع در محیط یادگیری، تسهیل و تعمیق محتوا و ملموس نمودن مفاهیم انتزاعی است که با استمرار آن، پیوسته راه را برای تربیت نسلی خداجوی، خلاق، حقیقت‌طلب و سربلند هموار می‌سازد.

فراخوان پنجاهمین دوره این جشنواره با انتصاب دبیر پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد به زودی منتشر می شود.منبع:مهر