رمز فایل:www.jozveha.com چکیده: تاکنون روش های متعدی برای تعیین میزان فشار نگهداری سینه کار با ماشین سپری از نوع شار تعالی زمین (EPB) در زمین ها ینرم ارائه شده است . مسئله پایداری سینه کار در حفاری مکانیزه ماهیتی سه بعدی دارد . در طی پیشروی دستگاه حفاری سه زون مشخصه وجود دارد:۱)زون بکر جاییکه […]

download

رمز فایل:www.jozveha.com

چکیده:

تاکنون روش های متعدی برای تعیین میزان فشار نگهداری سینه کار با ماشین سپری از نوع شار تعالی زمین (EPB) در زمین ها ینرم ارائه شده است . مسئله پایداری سینه کار در حفاری مکانیزه ماهیتی سه بعدی دارد . در طی پیشروی دستگاه حفاری سه زون مشخصه وجود دارد:۱)زون بکر جاییکه توده خاک هنوز تحت تاثیر عملیات حفاری قرار نگرفته است و سینه کار تونل به آن زون نرسیده است.۲)زون سینه کار یا زون انتقالی که وابسته به شعاع تأثیر کار است.۳)زون پایدار که پس ازگذر سینه کار وبا گذشت زمان تمایل به پایداری دارد. در واقع سینه کارمحل انتقال از زون پایدار یا به عبارتی محل گذر از شرایط تنش سه محوره به صفحه ای است که پایدار از آن عبور کرد. بنابراین سینه کار مهمترین زون از دیدگاه طراحی است. با توجه به شرایط مرزی حاکم بر مسئله پایداری سینه کار وبرهمکنش سینه کار- TBM ،تحلیل های سه بعدی طبیعتاً به واقعیت نزدیکتر هستند. در این تحقیق حالت خاصی از مسأله برهمکنش ، یعنی تأثیر متقابل فشار سینه کار بر نشست وبالا آمادگی سطح زمین ، سازه های سطحی وهمچنین تغییرات ممان، نیروهای محوری وتنش پوشش بتنی تونل ، مورد بررسی قرار گرفته است که مربوط به خط۲ متروی مشهد می باشد. نرم افزار سه بعدی تفاضل محدود FLAC-3D جهت مدل سازی  عملیات تونل سازی سپری برای یک مقطع از خط ۲ متروی مشهد با مقیاس واقعی مورد استفاده قرار گرفت. ارزیابی بار وارده به سینه کار با بکارگیری نظریه رانکیین در حالت محرک ومقاوم از خط ۲ متری مشهد با مقیاس واقعی مورد استفاده قرار گرفت . ارزیابی بار وارده به سینه کار با بکار گیری نظریه رانکین در حالت محرک ومقاوم انجام شد. این فشار متأثر از هندسه تونل وپارامترهای مختلف زمین شناسی از جمله غیر همگنی محیط است در نتیجه تأثیر این پارامترها بر روی فشار نگهداری بررسی شده است. نتایج حاصله نشان میدهد فشار سینه کار به عنوان اولین ومهمترین پارامتر کلیدی در حفاری مکانیزه و همچنین بر همکنش آن با سازه های مجاور است نتایج حاصله نشان میدهد فشار سینه کار به عنوان  اولین ومهمترین پارامتر کلیدی در حفاری مکانیزه وهمچنین برهمکنش آن با سازه های مجاور است. افزایش وکاهش بی رویه فشار سینه کار باعث می شود وضعیت تنش در توده خاک به پوش گسیختگی نزدیک تر شود. در کل میتوان نتیجه گرفت که چسبندگی وزاویه اصطکاک خاک بیش از سایر پارامترها، فشار نگهداری را تحت تأثیر قرار میدهد.

دسته بندی: بانک مقالات برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

<script>