[ad_1]

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس صبح امروز جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده سکه ثامن در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.

در این جلسه به نقش متهم ردیف دوم به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین (سکه ثامن) در عملیات مجرمانه و وجوه و اموال غیرمنقولی که کسب کرده بود رسیدگی شد.

نخستین جلسه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد و جلسه بعدی متعاقباً تعیین خواهد شد.

متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده همسر و خواهر فرهاد زاهدی فر هستند.

[ad_2]

منبع:مهر