به گزارش بسیج پرس پرس، آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: رأی اخیر دیوان عالی کشور مبنی بر بازپس گیری منابع طبیعی تصاحب شده در گلستان توسط دادگستری در سه دهه قبل، این پیام را دارد که در حفظ حقوق عامه خط قرمز نداریم.

وی افزود: نهادها، دستگاه‌ها، تعاونی‌ها و اشخاص دیگر هم بدانند در این دوره به هیچ فرد یا نهادی اجازه داده نخواهد شد که به سرمایه‌های ملی تجاوز کند.

رئیسی ادامه داد: تضییع حقوق عامه از هیچکس پذیرفته نیست. نظام دادرسی در دستگاه قضائی مبتنی بر ادله و اقتضای حق و عدل است. ظرفیت‌های قانونی و فرآیند دادرسی هم تضمین کننده حقوق عامه است هم ضامن حقوق اصحاب دعوا و متهم. فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها تأثیرگذار نیست.

وی با بیان اینکه مبنای دستگاه قضائی بر صدور رأی بر مبنای شرع و قانون است گفت بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم؛ اعتراض را باید شنید اما خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: قضائی در سراسر کشور نسبت به جرایم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع نگذارند افراد شرور و متجاسر به قانون میدان پیدا کنند.

این خبر در حال تکمیل است…منبع:مهر