حفظ وحدت از مسائل کلیدی است که مجلس باید در راس وظایف خود قرار دهدبه گزارش گروه سایر رسانه‌های بسیج پرس به نقل از بسیج پرس پرس به نقل از دفاع پرس؛؛، آیت‌الله عباسعلی سلیمانی عضو مجلس خبرگان در گفت‌وگویی ضمن تاکید بر توجه مسئولین به مسائل کلیدی کشور اظهار داشت: مسائل مهم نظام ما اعم از عدالت اجتماعی، مساوات اقتصادی، توسعه در امور معیشتی مردم، حفظ کرامتی مردمی، وحدت مردم از همه قبایل و ادیان و مذاهب و … مشخص است.

عضو مجلس خبرگان با تاکید بر وحدت دستگاه‌های سه‌گانه ادامه داد: اطاعت از ولی فقیه و حفظ وحدت از مسائل کلیدی است که مجلس باید در راس وظایف خود قرار بدهد.

سلیمانی تأکید کرد: مجلس در قانون‌گذاری و نظارت بر شیوه اجرای قانون وظیفه مهمی دارد که باید به خوبی انجام و قوانین مهم مربوط به نظام را در قانون‌گذاری مد نظر قرار دهد که همان پرداختن به مسائل کلیدی است.

منبع: میزان

انتهای پیام/ ۳۴۱