حضور اسکوچیچ در تمرین نساجی منتفی شد | خبرگزاری بسیج پرس