به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای جنبش استادی بسیج ایران (جابا)، در توییت این استاد دانشگاه آمده است: 

 « “ما مِلّت امام حسینیم” یعنی ما ملّتی یزیدی نیستیم؛ اما یزید مُرد؛ شمرِ ۱۳۸۱ سال پیش مُرد؛ یزیدِ امروز ترامپ و شمرِ امروز نتانیاهوست؛ 

  “ما ملّت امام حسینیم ” ؛ یعنی حسین (ع) هویت ملّی ما و زینب(س) راوی این مِلّت سازی است! »  

https://twitter.com/MojtabaZarei50/status/1296511266148757507?s=20

انتهای پیام/

 حسین (ع) هویت ملّی ما و زینب(س) راوی این مِلّت سازی است!