به گزارش بسیج پرس، “سعید میرزایی”، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ملکشاهی گفت:نظام تعلیم و تربیت نباید دستخوش بازیهای سیاسی عده ای قلیل شود که منافع سیاسی کاری و شخصی و طیف گرائی خودشان مانع تحرک و پویایی جوانان انقلابی و موجبات محدود کردن ایده ها و فعالیتهای دلسوزانه آنها شود. وی افزود: ما جوانان انقلابی با شور و رغبت در سنگر علم و دانش خود را وابسته به شهدا می دانیم و برای صیانت و جهاد در این سنگر عظیم کمر همت مضاعف بسته ایم تا ثمره آن تربیت نسلی باشد که تک تک آنها حاج قاسم های میدان علم و عمل و بصیرت باشند. میرزایی با اشاره به برخی سنگ پرانی های هدایت شده جریانات سیاسی و با گلایه از عدم توجه برخی مدیران شهرستانی واستانی به استقلال مدیریتی اداره اموزش و پرورش افزود: هر گاه بازی سیاسی و فشار ومانع تراشی برای جوانان انقلابی بوجود آوردند، این نوعی محدودیت است که عمدا آن را ایجاد می کنند. مدیر آموزش و پرورش ملکشاهی گفت: با عزم جدی در مسیر خدمت صادقانه و تعهد خالصانه به انقلاب و ارزشها انقلابی برای فراهم ساختن فضای علمی پژوهشی مورد انتظار در آموزش و پرورش شهرستان نهایت تلاش خود را بکار می بندیم تا در سنگر مقدس علم و دانش و تزکیه و تعلیم و تربیت سرباز لایق حاج قاسم باشیم. وی در پایان گفت: از همه فرهنگیان ولایی، دلسوز، متعهد و انقلابی برای خدمت در این عرصه دعوت به همکاری و هم گذاری و هم سنگری دارم وبرای تک تک آنها آرزوی توفیق و سعادت و شهادت در این سنگر می نمایم.