[ad_1]

توسط بسیجیان پایگاه شهیدابراهیم زقر انجام می شود؛

با همت بسیجیان پایگاه شهیدابراهیم زقر، توزیع مجدد بسته ضدعفونی بین افراد بی بضاعت صورت گرفت.

به گزارش  خبرگزاری بسیج پرس، با همت بسیجیان پایگاه شهیدابراهیم زقر و مساعدت فرماندهی حوزه ۲۵۹، در راستای مبارزه با ویروس کرونا، تعداد ۱۵۰ عدد محلول ضدعفونی(الکل) مخصوص سطوح و همچنین ژل مخصوص پاکسازی دست ها بسته بندی شد و در بین خانواده های ضعیف، سالمندان، خانواده شهدا و کسبه ی پرتردد محله صادقیه توزیع گردید.

[ad_2]