به گزارش خبرگزاری بسیج پرس محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در توئیتر خود از جمع آوری امضای دستگردان بر خلاف تصمیم جلسه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری برای لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران خبر داد و نوشت: علی رغم تصویب عدم لغو محدودیت ارتفاعی محله #جماران در جلسه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری شنیده‌ها حاکیست که مجدداً فشار از بالا تشدید شده و این بار قصد اخذ امضا از اعضا به صورت دستگردان جهت لغو محدودیت ارتفاعی این محله قدیمی را دارند.
 


بنابر شنیده‌ها، معاونین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عضو شورایعالی شهرسازی ومعماری از متن صورتجلسه دستگردان مبنی بر لغو محدودیت ارتفاعی جماران که مغایر با تصمیم جلسه بوده، متعجب شده و آن را امضا نکرده‌اند و ظاهراً قرار است از وزرای عضو شورا امضا گرفته شود. ان شالله تکذیب نمایند.
علی برکت الله!منبع:مهر