[ad_1]

گردهمایی سیاسی با همکاری پایگاه مهدیزاده و حوزه ۲۵۹ شهید صیاد شیرازی، با رعایت اصول بهداشتی در مسجد المهدی برگزار شد.به گزارش بسیج پرس از سپاه تهران بزرگ، به همت ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل(ع) و همکاری پایگاه مهدیزاده و حوزه ۲۵۹ شهید صیاد شیرازی گردهمایی سیاسی با رعایت اصول بهداشتی در مسجد المهدی برگزار شد.

در این گردهمایی دکتر داودی معاونت سیاسی صدا و سیما، ضمن شنیدن مشکلات مردم، به سوالات و ابهامات ایشان پاسخ داد. 

[ad_2]