جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ افزایش نرخ ۲۵ ارز بانکی | خبرگزاری بسیج پرس